Transportindustriförbundets skrivelse till Regeringen

Transportindustriförbundet skickade per den 2012-08-28 in sin skrivelse i frågan till Regeringen