Sjöfartsverkets konsekvensanalys

Transportindustriförbundet publicerar här sjöfartsverkets konsekvensanalys av svaveldirektivets genomförande

Konsekvensanalysen presenterades 2009-05-14