Transportindustriförbundets synpunkter på delningsremiss

Transportindustriförbundet fick tillfälle att svara på delningsremiss om ny lydelse i Trafikförordningen

Förbundets inlaga och svar publiceras därmed här på hemsidan