Transportindustriförbundets rekommendation 2012-08-16

Transportindustriförbundets rekommendationer efter att Regeringen fattat beslut om ändring av Trafikförordningen artikel 4:14