Information om det nya förslaget

Transportindustriförbundet har kort sammanfattat det finska förslaget samt ställt sig positiv till detta.

Förbundets sammanfattning och inställning kan läsas här.