Transportindustriförbundets policystatement cabotage

Transportindustriförbundet redogör här för sin inställning i cabotagefrågan