Inlaga till EU Kommissionen 2012-11-07

Transportindustriförbundet skickade den 7 november in en inlaga till EU Kommissionen (DG-MOVE) där förbundet redogör för sin inställning i frågan samt Förbundets ställningstagande till det förslag om nya bestämmelser som Kommissionen önskar synpunkter på.

Samtidig skickades denna inlaga in till Infrastrukturminister Elmsäter Svärd med separat följebrev.

Den 9 november skickades även en liknande inlaga in till EU Kommissionen av vår Norska systerorganisation som även de stöder ett införande av linked cabotage med ett borttagande av begränsningen om tre transporter.