High Level Group - Report (summary)

Transportindustriförbundet publicerar här arbetsgruppens förslag i korthet