High Level Group - Report

Under sommaren 2012 inlämnade den så kallade "High Level Group" sitt förslag till nya cabotagebestämmelser.

Transportindustriförbundet publicerar här rapporten dels i en kort summering, dels i dess fullständiga form.