EU-kommissionens EU-pilot (Sverige) 20150608

EU-kommissionen skickade den 8 juni en s.k. "EU-Pilot" till den Svenska regeringen med formella invändningar över att en transport presumeras vara olaglig om styrkande dokumentation inte kan presteras vid kontroll längs vägkant (omvänd bevisbörda) samt att ett beslut om tvångsingripande (hindrande av fortsatt färd) inte kan rättsligt prövas förräns i efterhand.

En "EU-Pilot" är det första steget i ett formellt överträdelseförfarande ("infringement procedure") och den svenska regeringen har fram till den 17 augusti på sig att inkomma med svar till EU-kommissionen.

Läs EU-kommissionens formella invändning ("EU-Pilot") här