EU-domstolen om fraktkostnader (Italien)

EU-domstolen behandlade i september 2014 frågan om det i lag går att reglera en lägsta kostnad för godstransporter på väg. Detta efter att Italien 2012 införde en lag som reglerade den lägsta kostnad som fick tas ut för en godstransport på väg. EU-domstolen fann att detta stred mot den fria konkurrensens princip inom den inre marknaden (EU) och underkände således lagen då den ej var förenlig med EU-rätten

Läs EU-domstolens dom här