STIF PM om EU-parlamentets studie

Transportindustriförbundet publicerar här en kort sammanfattande PM om EU-parlamentets studie (cabotage).

Detta PM går att hämta hem här