EU Parlamentets studie om cabotage

EU-parlamentets studie (mars 2013) kan tas del av här