Annex - EU parlamentets studie om cabotage

EU-parlamentets Annex till studien om cabotage (mars 2013) kan tas del av här