EU Parlamentets studie om cabotage

Transportindustriförbundet publicerar här EU-parlamentets slutliga version av den rapport som parlamentets Transportkommitté beställde i mars 2013. Rapporten behandlar utvecklingen och implementeringen av cabotage inom EU:s vägtransportmarknad och bär titeln "Development and Implementation of EU Road Cabotage". Transportindustriförbundet publicerar även rapportens annex.