EU Kommissionens Road map / Cabotage

tisdag 15 januari

Transportindustriförbundet publicerar här EU Kommissionens Road Map om införandet av nya cabotageregler. Denna Road Map är framtagen av Kommissionen under sen-hösten 2012 efter konsultationer som fördes med företrädare för transportbranschen med anledning av den tidigare publicerade rapporten från "High Level Group". Transportindustriförbundet tog aktiv del i denna process och kommer fortsatt att aktivt delta i processen

Kommissionens Road Map går att läsa här

Transportindustriförbundet publicerar även ett kort sammanfattande PM till EU Kommissionens Road Map som går att läsa här