Defintion av cabotage-begreppet

Transportindustriförbundet definierar här cabotagebegreppet och hoppas att kunna bringa klarhet i vad som menas med 'cabotage'

Under våren 2013 planeras en cabotage-handledning publiceras på hemsidan vilken kommer att vara tillgänglig för Förbundets medlemmar