Cabotage

Transportindustriförbundet engagerar sig aktivt i cabotagefrågan.

Förbundets officiella inställning i policyfrågan är att idén med utökade cabotagetransporter och en ytterligare liberalisering av transportmarkanden är förenlig med grundtanken bakom EU - en gemensam marknad för varor och tjänster.

Förbundet ställer sig neutral i sin bedömning om huruvida denna utveckling är positiv eller negativ för transportmarknaden.