Transportindustriförbundets inlaga till YH myndigheten

Transportindustriförbundet skickade per den 2012-09-10 in en inlaga till YH myndigheten i frågan.