YH-Utbildning

Transportindustriförbundet engagerar sig starkt i frågan om YH utbildning inom områdena transport, spedition och logistik

Förbundet anser att en stark och gedigen YH utbildning är en förutsättning för att kunna möta branschens krav och ökad efterfrågan hos dess kunder på kompetenta logistik-lösningar.

Transportindustriförbundet för därför en dialog med YH-myndigheten om hur detta bäst kan uppnås.