Trafikverkets framställan

Transportindustriförbundet publicerar här Trafikverkets framställan avseende vinterdäck på tunga fordons drivaxel samt de ändringar i Trafikförordningen som är aktuella