Nya regler för vinterdäck

Transportindustriförbundet erfar att Regeringen kommer att fatta beslut om ändring av trafikförordningen 4:18 med syfte att även tunga lastbilar med en totalvikt överstigande 3.5 ton skall omfattas av kravet på vinterdäck när vinterväglag råder samt att det skall vara obligatoriskt mellan 31 december - 31 mars.

Kravet skall omfatta både svenskregisterade samt utlandsregistrerade fordon och börja gälla per den 1/1 2013.

Förbundet kommer att lägga upp information och förtydligande på svenska och engelska inom kort