Nya förslag på fordonstågs bruttovikter

Den finländska regeringen har lagt fram ett förslag om nya och utökade bruttovikter från nuvarande 60 ton till 76 ton.

Transportindustriförbundet ställer sig positiv till detta förslag och kommer att fortsatt bevaka frågan samt söka påverka den svenska regeringen att söka introducera ett liknande system.