Transportindustriförbundets brev till Infrastrukturministern 2012-11-22

Transportindustriförbundet skickade per den 2012-11-22 in en skrivelse i frågan till Infrastrukturminister Elmsäter Svärd

Skrivelsen går att läsa på denna sida