EU-Direktiv gällande kontroll av fordon på väg

EU-kommissionen har föreslagit nya ändringar i gällande Direktiv om kontroll av fordon på väg till att även inkludera kontroll av fordonets lastsäkring.

Transportindustriförbundet ställer sig positiv till införandet av regler vilka har som sitt syfte att stärka säkerheten på våra vägar. Samtidigt menar Förbundet att harmoniserade kontrollmekanismer måste genomföras inom EU av Kommissionen så att kontroller utförs på likartat sätt i samtliga medlemsstater.

Transportindustriförbundet har skrivit till Infrastrukturminister Elmsäter Svärd i frågan.