Frihandelsavatal EU–Japan

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder ikraft den 1 februari. De allra flesta importvaror blir därmed tullfria.

Ursprung kan styrkas med fakturadeklaration. Tillståndsnummer krävs vid värde över 6 000 euro.

Läs mer på Kommerskollegiums hemsida

Nytt i detta sammanhang är att ursprungskriterierna ska anges i texten, med någon eller några av bokstäverna A – E, se Bilaga 3-D i avtalet.

Dessutom införs något som kallas "Importörens kunskap". Med hänvisning till den kan importörer begära förmånsbehandling utan fakturadeklaration. Importören
ska då istället på annat sätt ha detaljerad kännedom om och kunna styrka produkternas ursprung.

Läs mer om importörens kunskap (Tullverket)

Läs avtalet i sin helhet (Tullverket)