Leveransvillkoret CIF

Det har kommit till Transportindustriförbundets kännedom om att leveransvillkoret CIF missbrukas på ett sätt som tvingar köpare / importör att betala den egentliga fraktkostnaden genom oskäliga kostnadsposter i en separat faktura vid friställandet av godset. Transportindustriförbundet anser att detta missbruk bör upphöra då det vilseleder importören / köparen samt att det riskerar till att transportbranschen som sådan får ett dåligt rykte

För mer information läs Transportindustriförbundets information och inställning på angiven länk nedan till vänster