Leveransvillkor vid internationella köp av varor

Transportindustriförbundet arbetar med att informera sina medlemsföretag om leveransvillkoren i Incoterms / Combiterms samt kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare i särtrycket till Combiterms. Förbundet erbjuder även medlemsföretag kostnadsfria informationsträffar om just dessa leveransvillkor Utöver detta publicerar Transportindustriförbundet information och uppdatering om de olika leveransvillkorens bruk och eventuella rekommendationer därtill