Trafikverkets nationella plan 2014 - 20125

Trafikverkets förslag på nationell plan för 2014 - 2025 har inkommit till Transportindustriförbundet och vi har beretts tillfälle att inkomma med remissvar senast 1 oktober 2013. Intresserade medlemsföretag kan delta i processen och ombedes kontakta Förbundets jurist Tommy Pilarp.

Ta del av Trafikverkets Nationella plan för Transportsystemet 2010 - 2021 här

Ta del av kortversionen av Nationella planen 2010-2021 här

Ta del av en samlad beskrivning av nationella planen 2010 - 2012 här

Ta del av missiv - remiss här