Frågor & svar för dig som oroar dig för Brexit

tisdag 30 oktober

Att fundera på inför Brexit: Kommerskollegium har tagit fram ett frågeformulär som en hjälp för företagare som är oroade över Brexit.

Under Kommerskollegiums arbete med att utreda Brexit har våra utredare identifierat ett antal saker som kommer att förändras efter Brexit, som det är viktigt för företagen att tänka på. Vi ger inga svar, men bidrar med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap.

Läs mer