Brexits påverkan på luftfarten

torsdag 20 december

Den 30 mars 2019 lämnar Storbritannien EU. Det här kommer att påverka luftfarten i hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning. Kommissionen har gått ut med information om förberedelser inför utträdet och föreslår åtgärder.

Förhandlare från båda parter har kommit överens om ett utträdesavtal som har godkänts av EU-ländernas stats- och regeringschefer. Nästa steg är att avtalet ska godkännas formellt av det brittiska parlamentet, EU-parlamentet och rådet. Om det sker före den 30 mars 2019 kommer Storbritannien under en övergångsperiod som sträcker sig fram till den 31 december 2020, med en möjlig förlängning till december 2022, omfattas av EU:s regelverk precis som tidigare. Det ger tid att förhandla hur förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden. Om det inte sker kommer det att bli en så kallad no deal-Brexit och Storbritannien blir ett tredje land i relation till EU över en natt.

Läs mer på Transportstyrelsen om hur luftfarten kommer påverkas, om trafikrättigheter, flygsäkerhet och luftfartsskydd mm.