Branschfrågor

Transportindustriförbundet bedriver aktivt arbete inom bransch-specifika frågor som cabotage, svaveldirektivet, fordonstågs totallängder och bruttovikter, city-logistik samt kapacitetsfrågor som är infrastrukturrelaterade.

Du hittar även mer material i aktuella frågor under fliken "Juridik"