Vision & Mål

Sveriges Hamnars vision är att skapa handel, välstånd och hållbar tillväxt.

Av allt som importeras till eller exporteras från Sverige går cirka 95 % av godset mätt i ton över de svenska hamnarna. Utan hamnar som portar mot omvärlden fungerar inte Sverige, varken landet som sådant eller livet för dess invånare.

Sveriges Hamnar ska vara den självklara bransch- och arbetsgivarorganisationen för terminaloperatörer/stuverier/dry ports, samt för hamnförvaltningar (de aktiva i verksamheten) och landlords (bolag med hamnägande). Genom god förankring bland prioriterade beslutsfattare, ska förbundet driva branschens intressefrågor så att medlemsföretagen blir framgångsrika och svensk utrikeshandel ges goda verksamhetsförutsättningar.