Våra medlemmar

Förbundet Sveriges Hamnar är de svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivarförbund.

Ett hamnföretag är ett serviceföretag inom transport- och logistiknäringen med koppling till både land och sjö. Hamnföretagen verkar i hamnen som är en terminal vid vatten där gods, människor och transportslag möte och logistiklösningar uppstår.

50% av hamnarna är 100% kommunalt ägda bolag. 50% har privata intressen i ägandet och av dem är de privata i majoritet i hälften av företagen.