Statistikkommittén

Kommittén behandlar frågor avseende statistik.

Medlemmar

Viktor Allgurén, Göteborgs Hamn
Kenneth Backstrom, Helsingborg Hamn
Claus Bilberg, Copenhagen Malmö Port
Rune Elonsson, Umeå Hamn
Lena Fogelberg, Stockholms Hamn
Martin Fredlund, Karlshamns Hamn
Maria Gustafsson, Vänerhamn
Karin Skjöld, Gävle Hamn