Branschutskottet

Branschutskottet är ett arbetsutskott till styrelsen och har två huvudsakliga uppgifter. Den skall dels diskutera och ta ställning till aktuella förslag angående sjöfart och hamnväsende, både på det internationella planet (i synnerhet EU) och i Sverige, dels själv initiera och utveckla policier för Sveriges Hamnars branschverksamhet. Detta arbetssätt syftar till att åstadkomma en branschgemensam svensk uppfattning så att politiken kan påverkas på effektivast möjliga sätt till gagn för förbundets medlemmar.

Ledamöter i Sveriges Hamnars branschutskott 2018/2019

Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB, ordförande
Björn Boström, Ystad Hamnlogistik AB
Mats Gustafson, Kalmar Hamn AB
Jörgen Nilsson, Trelleborgs Hamn AB
Ulrika Nilsson, Piteå Hamn AB
Fredrik Svanbom, Gävle Hamn AB
Henrik Åkerström, Norrköpings Hamn
AB