Utskott och kommittéer

Sveriges Hamnars styrelse leds av Björn Alvengrip från Hallands Hamnar AB.

Till sin hjälp har styrelsen ett arbetsgivarutskott och ett branschutskott. Arbetsgivarrutskottet har hand om de arbetsrättsliga frågorna och branschutskottet arbetar med övriga branschfrågor. Medlemmarna utses av styrelsen.

Sveriges Hamnar har en miljökommitté, en statistikkommitté samt tre nätverk för kommunikatörer, ekonomer samt miljöfrågor.