Mönstret upprepar sig, Sveriges Hamnar säger ja till medlarnas förslag till lösning av hamnkonflikten medan Hamnarbetarförbundet säger nej

tisdag 22 januari

Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. I morse fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas förslag innebär att parterna ska ingå ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har accepterat medlarnas förslag men Hamnarbetarförbundet har återigen avvisat förslaget.

Under förra veckan mottog Sveriges Hamnar ett stort antal varsel om strejk från Hamnarbetarförbundet. Hittills har Hamnarbetarförbundet varslat om 25 konflikter i 15 hamnar runtom i Sverige med start den 23 januari. Strejkerna är strategiskt planerade för att orsaka hamnarna och deras kunder maximal ekonomisk skada. Hamnarbetarförbundet motiverar sina strejker med att de önskar ingå ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar.

Det statliga oberoende medlingsinstitutet har utsett tre erfarna medlare att medla i konflikten. I dag kom medlarnas förslag till lösning. Lösningen innebär att Hamnarbetarförbundet får ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar, alltså precis det som Hamnarbetarförbundet påstår sig vilja ha. Kollektivavtalet är ett andra handsavtal, det vill säga det har samma innehåll som det avtal som gäller för hamnarbete i Sverige och som Sveriges Hamnar har med fackförbundet Transportarbetareförbundet. Om Hamnarbetarförbundet skulle ha accepterat medlarnas bud hade Hamnarbetarförbundet blivit ett kollektivavtalsbärande fackförbund med alla de rättsliga rättigheter och skyldigheter som följer av det.

Sveriges Hamnar tackade ja till medlarnas bud. Hamnarbetarförbundet avvisade budet. Det innebär att Hamnarbetarförbundets strejker kommer att bryta ut i morgon onsdag den 23 januari.

”Vi är lösningsorienterande och villiga att pröva alla förslag. Allt så länge som lösningarna inte hotar den svenska modellen. Den svenska modellen är ingen a la carte meny utan en all inclusive historia. Vi accepterar inte försök att köra sönder den svenska modellen. Vi kan inte acceptera att olika villkor kan komma att gälla i hamnarna för olika medarbetare allt beroende på vilket fack medarbetarna är medlemmar i”, säger Mattias Dahl vd Transportföretagen.

”Situationen är allvarlig. Konsekvenserna av Hamnarbetarförbundets strejker kommer att bli stora. Svenska företag och arbetstillfällen hotas. Vi har gjort vad vi kan för att lösa situationen så att hamnarna kan återgå till att serva sina kunder och Sverige. Vi har accepterat medlarnas förslag till lösning och är villiga att ingå ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Det är svårt att förstå varför Hamnarbetarförbundet tackat nej. Medlarnas lösning innebär att Hamnarbetarförbundet får allt som de sagt sig strida för och vilja ha. Hamnarbetarförbundet har en tung och svår förklaringsbörda för sitt agerande”, säger Joakim Ärlund förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

”Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att skyndsamt få den föreslagna lagstiftningsförändringen gällande konflikträtten mot företag som har kollektivavtal på plats. Den nytillträdda regeringen bör se över möjligheterna att påskynda lagstiftningsprocessen”, avslutar Mattias Dahl vd Transportföretagen.

Här kan du ta del av praktisk information och bakgrund om konflikten.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 ebba.fredin@transportforetagen.se eller Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar 08-7627164 joakim.arlund@transportforetagen.se