Isbrytaren Atle stävar ut på kompetensturné

torsdag 20 juni

Under sommaren kommer isbrytaren Atle under parollen Sjöfartskonvojen besöka elva svenska hamnar. Syftet är att visa upp hur livet ombord kan se ut och vilka karriärmöjligheter sjöfarten erbjuder.

Isbrytaren Atle är vanligtvis baserad i Luleå och under vinterhalvåret bryter den is för handelsflottan i Östersjön. I sommar kommer Atle istället att stäva ut på öppna vatten för att hjälpa till att marknadsföra sjöfartsbranschen mot ungdomar. Totalt besöker Sjöfartskonvojen elva stycken hamnar från Luleå i norr till Lysekil i väster.

–        Det är en möjlighet att visa upp arbetsmiljön till sjöss. Här får besökarna se hur det är ombord: känna, lukta och prata för att få en bild av hur det är att vara anställd, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Sjöfartskonvojen är ett samarbete mellan Transportföretagen och Sjöfartsverket och det är inte första gången en isbrytare ger sig ut för att visa upp branschen.

–        När Sjöfartskonvojen genomfördes för ett antal år sedan kunde man relatera den till ett ökat söktryck vid sjöfartsutbildningarna. Det är med den erfarenheten som vi nu gör om projektet eftersom det gav en god effekt, säger Caj Luoma.

Stort behov av arbetskraft 

Precis som andra transportrelaterade yrken törstar sjöfarten efter kompetens de kommande åren. Här menar Caj Luoma att det är viktigt att lägga grunden redan nu. De som besöker Sjöfartskonvojen i år och söker in till ett sjöfartsgymnasium eller en sjöfartshögskola går inte ut skolan förrän om ett antal år. Det är därför viktigt att tidigt möta behovet av arbetskraft. Samtidigt har sjöfarten sett en minskande trend i antalet sökande de senaste åren:

–        Söktrycket har under 3–5 år visat upp en försiktig nedgång. Det gör ju att läget kan bli akut på sikt.

Att söktrycket har minskat går i linje med hur det ser ut för övriga yrkesförberedande utbildningar:

–        Det är egentligen inte en branschfråga utan en samhällsfråga. Generellt har antalet ansökningar till yrkesutbildningar minskat sett över de senaste åtta åren i samtliga branscher. När vi lyfter blicken ytterligare gäller samma utveckling för hela Västeuropa. Jag tror att det i fallet med sjöfarten bottnar i en okunskap om hur ett yrke inom sjöfarten faktiskt ser ut och vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar som finns. De flesta branscher har genomgått en kraftig omdaning de senaste åren och det gäller sjöfarten också.

Nya yrken uppstår

De kommande åren kommer branschen fortsätta att utvecklas. Digitalisering och elektrifiering är två av drivkrafterna – men behovet av anställda kvarstår:

–        Att branschen förändras innebär inte att det kommer att behövas färre människor, men däremot kommer det behövas andra typer av kompetenser. Det leder till nya spännande jobb och arbetsuppgifter.

Viktigt att minnas är också att sjöfarten är bredare än bara yrkena till havs. Under de kommande åren kommer branschens även att utvecklas på landsidan:

–        Där har du hela myndighetsvärlden, exempelvis Sjöfartsverket, du har också hamnverksamheten, logistikföretagen och rederierna, du kan arbeta som lots eller med fartygsbyggen.

Caj Luomas medskick är att han hoppas att så många som möjligt tar chansen att besöka Atle under sommaren för att se vad branschen har att erbjuda:

–        Ta tillfället i akt, är du ens bara lite intresserad så kom och prata med de anställda och upplev miljön med egna ögon.

Fakta om Sjöfartskonvojen:

Sjöfartskonvojen arrangeras av Sjöfartsverket och Transportföretagen och besöker följande hamnar:

Göteborg, Amerikaskjulet, kaj 36, den 24 juni 
Lysekil, Anderssonskajen, den 26 juni 
Halmstad, Nissankajen, den 28 juni 
Helsingborg, Spannmålskajen, den 30 juni 
Karlskrona, Verköhamnen, den 2 juli 
Norrköping, Pampushamnen, den 6 juli 
Stockholm, Frihamnen, F650, den 9 juli 
Härnösand, den 12 juli 
Örnsköldsvik, Stadskajen, den 14 juli
Skellefteå, Skelleftehamn, Handelskajen/Jubileumskajen, den 16 juli
Luleå, Gamla Malmkajen, den 18 juli

De tider som gäller är: evenemangsområdet 9-17 och öppet fartyg 10-15.