Hamnarbetarförbundets påståenden är falska

fredag 1 februari

Hamnarbetarförbundet påstår i en debattartikel i Dagens industri (30/1) att ”syftet med konflikten är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar” samt att det avtalet ska vara ”innehållsmässigt likalydande” med det avtal som vi sedan mycket lång tid har med Transport. Medlarnas förslag till lösning, som vi accepterat, innebär exakt detta. Trots det har de tackat nej. Frågan måste ställas – vill verkligen Hamnarbetarförbundet ha ett likalydande kollektivavtal?

Debattartikeln publicerades i Dagens industri den 1 februari

Det förslag till lösning som medlarna presenterat är ett kompromissförslag som de tagit fram efter att ha träffat oss och Hamnarbetarförbundet. Det är inte vårt förslag. Vi valde att dock att acceptera förslaget. Allt i syfte att gå Hamnarbetarförbundet till mötes och skapa lugn och ro i hamnarna. Trots att förslaget innebär att vi och Hamnarbetarförbundet skulle ingå ett med Hamn- och stuveriavtalet likalydande avtal, det vill säga ett andrahandsavtal, har Hamnarbetarförbundet tackat nej och gått ut i strejk. 

Varför? Hamnarbetarförbundet påstår att medlarnas förslag innebär att de avtalar bort ”flera fackliga rättigheter som normalt följer av kollektivavtal”. Ett påstående som förvirrar. Förslaget innebär att Hamnarbetarförbundet får alla rättigheter som följer av att de ingår ett andrahandsavtal. Inga rättigheter som avtalas bort. Vad de däremot inte får är de rättigheter som följer av att ingå ett förstahandsavtal. Detta eftersom det inte är ett förstahandsavtal som Hamnarbetarförbundet kan ingå med oss. 

Hamnarbetarförbundet skriver att det ”mest problematiska” med medlarnas förslag är att de ”skulle avsäga” sig möjligheten att ”driva tvisteförhandlingar och i förlängningen rättsprocesser” mot arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalets innehåll. Påståendet är fel och stötande. Vi lever i en rättsstat där alla, och därmed även Hamnarbetarförbundet, har rätt att få sin sak prövad i domstol. 

Vidare skriver Hamnarbetarförbundet att de måste få ”ingå lokala avtal”. Rätten att komma överens om lokala avvikelser tillkommer dock enbart de som ingått det centrala avtalet. Ingen av parterna till det centrala avtalet kan, utan den andra partens godkännande, göra upp med någon annan lokalt. Vi kan alltså inte, utan Transports godkännande, ge bort deras rätt att ingå lokala avtal till Hamnarbetarförbundet. 

Vi har ett avtal med Transport och det tänker vi hedra. Vi vill inte spräcka den svenska modellen och öppna för att olika villkor ska gälla för arbetare beroende på vilket fack de är med i.   

Det är här förvirringen blir påtaglig. Hamnarbetarförbundet skriver att de inte har något ”som helst intresse av att olika fackförbund på arbetsplatsen skulle ha olika arbetsvillkor”. Ett besked som inte lugnar eller övertygar. En lokal avvikelse mellan Transportföretagen och Hamnarbetarförbundet innebär automatiskt att något annat skulle gälla för deras medlemmar än för övriga anställda. Det skulle skapa en oordning som skulle bryta upp den svenska modellen, vilket vi inte kommer acceptera.

Hamnarbetarförbundets kommunikation är förvirrande och försåtlig. Det är olyckligt att en konflikt i en för många branscher och hela den svenska ekonomin avgörande verksamhet ska kringgärdas av falska påståenden. 

Från Transportföretagens horisont är det enkelt. Vi vill att Hamnarbetarförbundet slutar strejka sönder hamnarna och den svenska modellen. Som ett litet export- och importberoende land i norra Europas utkant har vi inte råd att köra sönder den samförståndsanda som präglar den svenska modellen. Låt oss istället försvara den. 

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen