Sveriges Hamnar har tagit emot ännu en förhandlingsframställan från Hamnarbetarförbundet

tisdag 16 oktober

Sveriges Hamnar har i dag tagit emot ännu en förhandlingsframställan om centralt kollektivavtal från Hamnarbetarförbundet.

Sveriges Hamnar har i dag tagit emot ännu en förhandlingsframställan om centralt kollektivavtal från Hamnarbetarförbundet. Så sent som den 26 september 2018 ägde en förhandling rum i samma ärende. Sveriges Hamnar erbjöd då ett hängavtal till branschens kollektivavtal, Hamn- och Stuveriavtalet vilket Hamnarbetarförbundet avvisade. 

Förhandling är utsatt att äga rum den 1 november klockan 8:30.

 

För eventuella frågor kontakta Joakim Ärlund, förhandlingschef Sveriges Hamnar, joakim.arlund@transportforetagen.se

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, Transportföretagen, 0730-447120