Sveriges Hamnar Information nr 10/2018

måndag 10 december

I Sveriges Hamnar information nr 10/2018 finner ni information om karensavdrag vid sjukdom – nya regler för timavlönade tjänstemän, nya lydelser i Ledaravtalet