Förhandlingarna mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet avslutade

onsdag 19 december

Sveriges Hamnar har under höstens förhandlingar erbjudit Hamnarbetarförbundet att ingå hängavtal på det för hamnarbete gällande kollektivavtalet Hamn- och stuveriavtalet vilket avvisats av dem. Efter förslag från Hamnarbetarförbundet avslutas nu förhandlingarna.

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har förhandlat vid fem tillfällen under senhösten. Hamnarbetarförbundet har avvisat arbetsgivarnas förslag om att ingå hängavtal på det för hamnarbete gällande kollektivavtalet Hamn- och stuveriavtalet. Sveriges Hamnars förslag skulle ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter såsom rätten att utse skyddsombud, utföra fackligt arbete på arbetstid och rätt till styrelserepresentation i hamnarna.

”Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet fortfarande avvisar Sveriges Hamnars hängavtalserbjudande, ett erbjudande som följer den svenska kollektivavtalsmodellen och som inte äventyrar stabiliteten på arbetsmarknaden”, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar.

Fakta om hamnkonflikten
Sveriges Hamnar tecknar kollektivavtal med det för branschen största fackförbundet Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen erbjudits ett hängavtal till det befintliga kollektivavtalet men tackat nej.  

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se