Frågor och svar om hamnkonflikten

torsdag 20 december

Bakgrund, vad har hänt? Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har under hösten träffats i fem förhandlingar där Hamnarbetarförbundet har avvisat Sveriges Hamnars förslag till kollektivavtal.

Vad erbjuder Sveriges Hamnar?
Sveriges Hamnar erbjuder Hamnarbetarförbundet ett hängavtal till det redan befintliga Hamn- och Stuveriavtalet som ingåtts med Transportarbetareförbundet.  Ett hängavtal innebär en rättslig garanti för att det förblir samma anställningsvillkor för alla hamnarbetare i Sverige. Ett hängavtal ger dessutom Hamnarbetarförbundet de fackliga rättigheter som andra fackföreningar har. Detta omfattar bland annat rätten att utse skyddsombud, möjlighet till fackligt arbete på arbetstid och rätt att delta i förhandlingar.  

Vilka är Hamnarbetarförbundets krav?
Hamnarbetarförbundet vill teckna ett parallellt likalydande kollektivavtal med Hamn- och Stuveriavtalet. 

Hamnarbetarförbundet kräver även rätt att få utse skyddsombud, arbeta fackligt på arbetstid och delta i förhandlingar m.m. 

Varför kan Sveriges Hamnar inte teckna ett parallellt kollektivavtal för hamnarbetarna?
Sveriges Hamnar måste värna stabilitet i den svenska modellen och föreslår därför den lösning som är praxis på arbetsmarknaden i dessa situationer, dvs ett så kallat Hängavtal. Att teckna ytterligare parallella kollektivavtal är ett oprövat och riskabelt förslag som riskerar att försätta medlemsföretagen och organisationen i en oprövad och oklar rättslig miljö och är dessutom inte linje med den praxis som finns på arbetsmarknaden i dessa situationer. 

Vad är skillnaden mellan Hamnarbetarförbundets krav och det som Sveriges Hamnar erbjuder?
Hamnarbetarförbundets krav saknar rättsliga garantier för att arbetsgivarna inte behöver tillämpa flera olika kollektivavtal. Att teckna ytterligare parallella kollektivavtal så som Hamnarbetarförbundet kräver är ett oprövat och riskabelt förslag som riskerar att försätta medlemsföretagen och organisationen i en oprövad och oklar rättslig miljö.

Sveriges Hamnar måste värna stabilitet i den svenska modellen och föreslår därför den lösning som är praxis i dessa situationer, dvs ett Hängavtal. 

Varför kan Sveriges Hamnar inte tillmötesgå Hamnarbetarförbundet om eget separat kollektivavtal?
Det finns redan ett kollektivavtal för alla hamnarbetare i Sverige, Hamn- och stuveriavtalet, med det för hamnarbetarna största fackförbundet Transport. Sveriges Hamnar har istället föreslagit en lösning i enlighet med den svenska modellen genom ett så kallat Hängavtal.

Vad händer nu?
Sveriges Hamnar har föreslagit frivillig medling genom Medlingsinstitutet vilket Hamnarbetarförbundet har avvisat.  Parterna träffades i förhandling den 19 december men efter förslag från Hamnarbetarförbundet avslutades förhandlingarna.