Frågor och svar angående arbetsgivarpolicy

torsdag 15 mars

Med anledning av att Sveriges Hamnar har fått frågor angående förbundets relation till fackföreningarna.

Varför gör ni detta?
Vi vill slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att göra samma åtskillnad som lagen gör mellan fackföreningar som har tecknat kollektivavtal och fackföreningar som inte gjort det.

Hur kan detta leda till att skydda den svenska modellen?
Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär en distinktion mellan fackföreningar som tecknat kollektivavtal och fackföreningar som inte tecknat kollektivavtal. Vi efterlever denna skillnad vilket innebär att de som deltar i den svenska modellen ges en fördel i enlighet med lagen.

Är det inte motsägelsefullt att påstå att man vill stärka den svenska modellen genom att dra in fackliga rättigheter?
Nej, den svenska modellen innebär att det finns rättigheter som enligt lag förutsätter ett kollektivavtal.

Vilken lag säger detta?
Framförallt Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

Riskerar ni inte att er policy leder till störningar?
Vi bedömer att fördelarna med att delta i den svenska arbetsmarknadsmodellen blir tydligare. Tack vare den modellen har Sverige haft färre konflikter på arbetsmarknaden än andra länder.

Vad säger HF om denna förändring?
Den frågan får du ställa till HF. Vad gäller Sveriges Hamnar har vi sagt ja till de medlarbud som skulle gett HF förmåner enligt kollektivavtalet.

I de hamnar där transportarbetarförbundet organiserar en minoritet – hur ser ni på det?
Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att alla arbetstagare på en arbetsplats ska omfattas av ett kollektivavtal som tecknas mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Svensk lagstiftning gör skillnad mellan fackföreningar som tecknat ett kollektivavtal och de som inte gjort det. Arbetsgivaren kan erbjuda en facklig motpart rättigheter och förmåner som enligt lag förutsätter ett kollektivavtal.