Fortsatta förhandlingar mellan Sveriges Hamnar och HF

onsdag 28 november

Efter Hamnarbetarförbundets begäran om centralt kollektivavtal har parterna idag träffats i nya förhandlingar.

Parterna har idag den 28 november fört nya förhandlingar om centralt kollektivavtal. Förhandlingarna handlar bland annat om de juridiska och praktiska konsekvenser som kan komma att uppstå med det förslag till kollektivavtal som Hamnarbetarförbundet överlämnat. Förhandlingarna är nu avslutade för dagen och nästa förhandlingstillfälle är utsatt till tisdagen den 4 december.

För mer information kontakta vice-vd och förhandlingschef Joakim Ärlund 08-762 71 64

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig på 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se