medlemskap

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. Vi organiserar arbetsgivare inom hamnnäringen. Vi är din partner i arbetsgivarfrågor och arbetsrätt och agerar för dig i de näringspolitiska frågor som rör vår bransch. Som medlem hos oss står du aldrig ensam i en förhandling eller i en arbetsrättslig tvist.

Ett medlemskap i Sveriges Hamnar betalar sig snabbt. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap hjälp vid arbetsrättsliga processer. Vidare har du som redan idag har ett s.k. hängavtal rabatter på FORA-avgiften som är större än medlemsavgiften. Medlemsavgiften är dessutom fullt ut avdragsgill.

För frågor om medlemskap, inträde eller utträde, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 00.

Kontakta oss

För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer

 

Som medlem i Sveriges Hamnar bidrar du också till vårt arbete med att påverka förutsättningarna för hamnverksamhet. Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om hamnnäringen. Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem i Sveriges Hamnar får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från några av Sveriges bästa arbetsrättsjurister

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsmiljörätt och arbetsrätt via bl a hemsida

  • Förhandlingshjälp av våra regionala förhandlare

  • Hjälp med lag- och avtalstolkning

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsmiljö, arbetsrätt och löneadministration

  • Medlemskap i Svenskt Näringsliv

  • Avtalsförsäkringar

Låter detta intressant - välkommen som medlem i Sveriges Hamnar!