Branschpresentation

I Sveriges Hamnars branschpresentation finns information om bland annat hamnarnas roll i samhället, utrikeshandel och fakta om hamnarna. Presentationen finns på svenska och på engelska.

Presentationen är uppdelad i följande block:

  • Hamnarnas roll i samhället – Utrikeshandeln – Näringslivet
  • Verksamheten
  • Fakta om hamnarna
  • Hamnarna och framtiden
  • Att arbeta i en hamn
  • Förbundet Sveriges Hamnar

Branschpresentationen består av power point-bilder med talmanus=anteckningssidor. OBS! Stor fil.

Ladda ner branschpresentationen (ppt) (sv)

Ladda ner branschpresentationen (ppt) (eng) under uppdatering!