Oljehamnsforum

Välkommen till Svenskt OljehamnsForum!

Svenskt OljehamnsForum, SOHF, grundades 1994. Syftet var att fungera som ett samarbetsorgan för svenska oljehamnar.

2010 öppnades SOHF upp för medlemmar som hanterar flytande bulk utöver olja, och även en terminal för flytande naturgas (LNG) blev medlem.

I dagsläget har forumet 31 medlemmar. I medlemshamnarna hanteras mellan 40-45 miljoner ton råolja, oljeprodukter och LNG över kajerna årligen. 

Målsättning:

  • Att verka för ett konstruktivt samarbete mellan forumets medlemmar och andra berörda företag, organisationer och myndigheter.

  • Att verka för att medlemmarna blir likvärdigt behandlade av myndigheter och organisationer.

  • Införa gemensamma rutiner beträffande miljö, säkerhet och teknik.

  • Erfarenhetsutbyte avseende drift och underhåll.

  • Sprida kunskap om tillbud och olyckor som kan drabba hamnarna.

  • Förbättra arbetsmiljön.

  • Skapa arbetsgrupper i aktuella och viktiga frågor och i övrigt utforma gemensam standarder och strategier.

  • Medverka i utbildning samt anordna seminarier, temadagar, konferenser inom olika aktuella områden.

  • Omvärldsbevakning.

  • Agera remissinstans i frågor som berör medlemmarna.

 

Tel: 026- 17 22 47 (ordförande Daniel Karlsson, Gävle Hamn)

 

Presentation av Svenskt Oljehamnsforum

Stadgar

Adress:
Svenskt OljehamnsForum
c/o Göteborgs Hamn
403 38 Göteborg

För ändring på SOHF webbsida, kontakta ports@transportforetagen.se