Sjöfarts- och hamnskydd

Efter 11 september händelserna i New York infördes två regelverk som i högsta grad påverkar sjöfart och hamnar världen runt.

Sjöfartsskydd är benämningen på det regelverk, International Ship and Port facility Security Code (ISPS- koden), som infördes för att förhindra att fartyg används för att föra farliga ämnen och föremål mellan länder.

Hamnskydd är benämningen på regelverket för att skydda själva hamnen från att vara ett mål för terrorism.

Läs mer om de båda regelverkens bakgrund, syften och innehåll genom att klicka i menyn till vänster. 

Läs kortfattad info om sjöfarts- och hamnskydd samt om de närliggande regelverken Transportskydd (farligt gods) och Authorised Economic Operator (AEO).